biuro@pracownia-arche.com

+48 502 951 955

PROJEKTY BUDOWLANE i WYKONAWCZE

Sporządzamy PROJEKTY BUDOWLANE i WYKONAWCZE: 
– załatwiamy wszystkie procedury urzędowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz   inne, związane z procesem inwestycyjnym, 
– uzyskujemy niezbędne uzgodnienia i opinie, współpracujemy z rzeczoznawcami, 
– wykonujemy projekty Architektoniczne, Budowlane i Konstrukcyjne budynków mieszkalnych,   usługowych, biurowych, produkcyjnych, 
– wykonujemy szczegółowe projekty wykonawcze w tym projekty branżowe instalacyjne i   technologiczne,

ARCHE LOGO

PRACOWNIA ARCHE
mgr inż. arch. Ewelina Kahl-Gaczorek