biuro@pracownia-arche.com

+48 502 951 955

ANALIZY I KONCEPCJE

Opracowujemy ANALIZY I KONCEPCJE: 
– w oparciu o założenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
– do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu: 
– wykonujemy Wizualizacje, Makiety i Modele 3D.

WYKONYWANE PRZEZ NAS PROJEKTY CECHUJE NAJWYŻSZY POZIOM DESIGNU, DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY I JAKOŚĆ KOMUNIKACJI WIZUALNEJ:

Najważniejsza dla nas jest funkcja, proponowane przez nas rozwiązania są ekonomiczne i ergonomiczne.

Nasze pomysły są nieprzeciętne i oryginalne, charakter każdego stworzonego przez nas obiektu jest niepowtarzalny i indywidualny – co stanowi gwarancję sukcesu.

PRACUJEMY NA CYFROWYCH MODELACH 3D UKAZUJĄC TWORZONĄ PRZEZ NAS ARCHITEKTURĘ W SPOSÓB PRZESTRZENNY.

Dzięki technologii komputerowej, dajemy pełną swobodę obracania, przybliżania, spoglądania z dowolnego punktu, „krojenia” oraz wchodzenia do wnętrza projektowanego budynku.

ARCHE LOGO

Pracownia Arche
mgr inż. arch. Ewelina Kahl-Gaczorek